Đóng

18/06/2019

Người Việt quốc tịch Mỹ nhận thừa kế là BĐS tại Việt Nam được không?

Gia đình tôi đi định cư sang Mỹ từ lâu. Hiện đã có quốc tịch Mỹ. Ở Việt Nam còn bố tôi sống với người vợ sau. Nay bố gần mất và muốn để lại nhà cửa, đất đai cho con cái thông qua di chúc bố đã soạn sẵn từ lâu. Xin hỏi, chúng tôi là con ruột của bố thì có được nhận di sản là nhà cửa, đất đai tại Việt Nam không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

– Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua cá hình thức sau:

  + Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhờ ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Và khoản 3 Điều 160 Luật Nhà ở 2014 quy định:

– Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người nước ngoài cũng được quyền sở hữu nhà ở thông qua nhận thừa kế tại Việt Nam nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam nhưng nhà ở nhận thừa kế phải là nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ và không thuộc diện người được quyền ưu tiên miễn trừ ngoại giao, lãnh sự ở Việt Nam.

Do đó, bạn căn cứ vào nội dung trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Kiến Thức Bất Động Sản Related