Đóng

18/06/2019

Có được trồng rau trong phần đất hành lang an toàn giao thông?

Chào Ban biên tập, Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định thì có được trồng rau trong phần đất hành lang an toàn giao thông không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Tại Điều 43 Luật Giao thông đường bộ 2008, có quy định:

1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

=> Như vậy, theo quy định trên thì diện tích đất hành lang an toàn giao thông đường bộ được sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Nhưng việc sản xuất nông nghiệp không được làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Thư viện Pháp luật

Kiến Thức Bất Động Sản Related