Đóng

Bất Động Sản Bán – Cho Thuê

Diện tích
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 1.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Từ 3 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
21 phòng
22 phòng
23 phòng
24 phòng
25 phòng
26 phòng
27 phòng
28 phòng
29 phòng
30 phòng
31 phòng
32 phòng
33 phòng
34 phòng
35 phòng
36 phòng
37 phòng
38 phòng
39 phòng
40 phòng
41 phòng
42 phòng
43 phòng
44 phòng
45 phòng
46 phòng
47 phòng
48 phòng
49 phòng
50 phòng
Hướng nhà
Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
Diện tích
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 1.000 m2
Mức giá
Từ 3 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 100 tỷ
Từ 1 tỷ đến 5 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
3 phòng
4 phòng
5 phòng
6 phòng
7 phòng
8 phòng
9 phòng
10 phòng
11 phòng
12 phòng
13 phòng
14 phòng
15 phòng
16 phòng
17 phòng
18 phòng
19 phòng
20 phòng
21 phòng
22 phòng
23 phòng
24 phòng
25 phòng
26 phòng
27 phòng
28 phòng
29 phòng
30 phòng
31 phòng
32 phòng
33 phòng
34 phòng
35 phòng
36 phòng
37 phòng
38 phòng
39 phòng
40 phòng
41 phòng
42 phòng
43 phòng
44 phòng
45 phòng
46 phòng
47 phòng
48 phòng
49 phòng
50 phòng
Hướng nhà
Đông
Tây
Nam
Bắc
Đông Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Tây Bắc
bat-dong-san-noi-bat-2Bán
Bà Lê Chân, P.Tân Định, Quận 1 27 tỷ
1 L
bat-dong-san-noi-bat-1Bán
Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1 240 tỷ